Mlem and Mlem

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ และชำระเงินได้หลายช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

ช่องทางการผ่อน

ช่องทางการผ่อน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านบิล

พร้อมเพย์

พร้อมเพย์

อินเทอร์เน็ต แบงค์กิ้ง

อินเทอร์เน็ต แบงค์กิ้ง

E-Wallet

E-Wallet

ชำระเงินผ่านคริปโต

ชำระเงินผ่านคริปโต

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

บจก. เพ็ทส์ พาเรนติ้ง

120-3-45242-6

( ออมทรัพย์ )